Så lyckas du med den interna kommunikationen – 5 konkreta tips!

Vi på Beework möter dagligen företag som upplever motgångar och svårigheter i sin interna kommunikation. Uttalanden som “vi får aldrig veta någonting”, “vi får aldrig någon information” och “vi blir inte inkluderade” är inte ovanliga bland medarbetare från alla olika typer av branscher. Vi har därför samlat våra 5 bästa tips för hur du lyckas med den interna kommunikationen i din verksamhet!

Concentrated young male and female colleagues sitting at meeting
5 tips för att lyckas med internkommunikation

Börja med att se över kommunikationen!

En välfungerande intern kommunikation kan verkligen vara det som skiljer ett mer framgångsrikt bolag mot ett mindre framgångsrikt. Den interna kommunikationen är generellt lite styvmoderligt behandlad och något som inte alls får den uppmärksamhet och omtanke den förtjänar. Vi ska…

Multicultural male and female organizers of meetings collaborati
5 tips för att lyckas med internkommunikation

Låt era anställda bestämma!

…eller i alla fall vara med och bestämma. När intern kommunikation var i sin linda för många år sedan så skulle den kunnat kallas för intern information istället. Grovt generaliserat så var det ledningen som informerade sina anställda i ett…

Row of Diverse Group of Multi-Ethnic People Works on PC. Office
5 tips för att lyckas med internkommunikation

Gör det enkelt – samla din information och kommunikation.

En vanlig irritation hos medarbetare är att de inte hittar det dom söker. Vem var det som skrev om den nya policyn och vart var det jag läste det? Mejl? Meddelande? Intranätet? Eller vid kaffemaskinen? Tänk vad smidigt om alla…

Confused young lady sitting at table with laptop
5 tips för att lyckas med internkommunikation

Sluta skicka massmejl.

Sluta med det bara. Ingen tycker om svara alla-trådarna där det är nästintill omöjligt att ta till sig information. För många mail i inkorgen bäddar för att missa viktig information och kan i värsta fall skapa förvirring och frustration hos…

Selective focus on man's hands holding vintage camera with modern lense.
5 tips för att lyckas med internkommunikation

Rikta informationen och bli relevant!

Tänk på att allt är inte för alla och respektera alla individers inkorgar och generella informationsflöde. Man kan tänka att vi lägger ut detta till alla och sen får de som det inte berör bara bortse från informationen. Det går…

”Det hela påminde lite om oss själva. Inte så komplicerat!”

Erik Ralvert,
VD I.S. Plåt.

Just nu kan du prova Beework gratis!