chatt

Jobba snabbare och mer effektivt med chatten.

Chatten är ingen ny funktion. Men genom att jobba smart med chattgrupper kan du samla alla big brains och skapa en egen expertpanel att bolla frågor med.

Minskad frustration

På Beework är chatten ett tydligt sätt att samlas i kortare eller längre samtal kring en gemensam fråga. Du kan skapa en privat- eller gruppchatt och varje användare kan själv starta chattar. Detta gör det till ett snabbt och tydligt sätt att samarbeta, få svar eller stämma av en fråga, utan att störa sina kollegor med ett samtal.

Chatten är också ett effektivt sätt att sprida kunskap genom olika arbetsgrupper som kan ha egna grupper för sina expertområden.

beework-app-gruppchat

beework-app-chat-dela-material

Dela material

Företag har ofta en stor kunskapsbank att tillgå, men det kan vara svårt att se till att denna används på bästa sätt. Genom att skapa en chatt där anställda lätt kan dela tips och lösningar kan man ta tillvara på all den kunskap som finns i företaget och säkerställa att den sprids på ett effektivt sätt. Dessutom kan detta främja en känsla av samhörighet och samarbete bland anställda och öka motivationen på arbetsplatsen.

Kanalerna till kommunikation

Ett sätt att effektivt hantera all kommunikation inom ett företag är genom användning av olika verktyg som chattar, feeds och pages. Dessa verktyg kan hjälpa till att sammanföra alla företagsrelaterade samtal på en plats, vilket gör det lättare att hålla koll på viktig information och vara organiserad.

Genom att använda dessa verktyg kan medarbetare snabbt och enkelt kommunicera med varandra, dela idéer, samarbeta på projekt och hålla sig uppdaterade om de senaste nyheterna och utvecklingen inom företaget. Dessutom kan denna metod hjälpa till att effektivisera kommunikationsprocesser, minska den tid och ansträngning som krävs för att hantera olika kommunikationskanaler och se till att alla är på samma sida när det gäller företagets meddelanden och strategi.

Emojis i chatfunktionen i Beework-appen

Fler smarta funktioner

Just nu kan du prova Beework gratis!