Pages

Pages – platsen för all kunskap.

Samla företagets kompetens på ett och samma ställe. Gör det så enkelt som möjligt för dina medarbetare att hitta rätt information snabbt!

bewwork-desktop-wiki-alla-bidrar

Samlad kunskap

I Pages samlar ni företagets kunskaper på ett ställe och minskar behovet av onödiga samtal. Detta kan leda till en ökad produktivitet, eftersom anställda kan hitta information snabbare och fokusera på sina arbetsuppgifter istället för att leta efter information. Dessutom kan sökbara svar i hela verksamheten öka effektiviteten i arbetsprocesserna genom att minska tiden som läggs på att ställa frågor och vänta på svar. Detta kan i sin tur leda till en ökad kundnöjdhet, eftersom anställda kan svara på kundfrågor snabbare och mer effektivt.

Alla kan bidra

Hur felrapporterar jag? Hur tidsredovisar jag? Hur är vi lediga kring högtider? Klassiska frågor som ofta har enkla svar men sällan är samlade på en plats.

Genom pages skapas en samlad plats med alla kompetenser och kunskap. Genom att appen fungerar lika bra i telefon som på dator så spelar det ingen roll var du är, kunskapen är lätt tillgänglig oavsett vad.

Fyll på med det ni har

Beework har en unik förmåga att hantera videoklipp, text, bild, dokument och intranät, vilket gör det till en plats där all information samlas på ett ställe. Genom Pages kan användare enkelt söka och hitta information själva utan att behöva störa andra medarbetare.

Detta gör det till en naturlig plats att låta nyanställda ta del av rutiner och utbildningsfilmer, och det är en bra plats för all den där “sällan-infon” som kan vara svår att hitta annars.

Bild, video och dokument kan laddas upp i er egen wiki.
Trädstruktur med mappar och underkategorier i Beework wiki

Struktur

I Pages kan du skapa strukturer med flera lager av mappar och rubriker, vilket ger dig möjlighet att organisera dina artiklar på ett tydligt sätt. Genom att markera dina viktigaste artiklar som favoriter och placera dem högst upp i strukturen, skapar du en lättillgänglig informationsbank för både dig som administratör och dina medarbetare.

Dessutom kan du lägga till ytterligare information och beskrivningar för varje artikel, vilket gör det ännu lättare att hitta rätt bland allt innehåll. På så sätt blir det enklare för alla att hitta rätt information och hålla sig uppdaterade om företagets verksamhet.

Fler smarta funktioner

Just nu kan du prova Beework gratis!