Företagets interna kommunikation i ett enkelt och roligt intranät

Beework låter dig sprida interninformation till alla anställda och garanterar att den når fram. Lika enkel på mobilen som i din dator!

Beework app för internkommunikation

De bästa använder en medarbetarapp

Sociala flöden

Sprid information med flöden.

En perfekt plats för såväl officiell kommunikation som relationsbyggande intressen. Varför inte en träningsklubb eller fredagskrubb blandat med säljresultat?

Sociala flöden med notiser

bewwork-desktop-wiki-alla-bidrar

Wiki

Företagets kunskapsbank.

Samla information och kunskap inom företaget på ett och samma ställe, du spar din tid och kan göra ditt jobb istället för att leta sånt som personalhandböcker eller instruktioner.

Chat

Nå varandra utan att störa

Chatten samlar kollegor och diskussioner på ett ställe och sparar tid. Ni minskar antalet mail och färre medarbetare missar information.

beework-app-gruppchat

KUNDCASE

”Det hela påminde oss lite om oss själva. Inte så komplicerat.”

Erik Ralvert,
VD I.S. Plåt
beework-app-chat-dela-material

Överkom den största utmaningen som växande företag ställs inför

Beework bryter ner barriärer och för företaget samman, från medarbetare till VD.

Inga företagsemail eller hårdvara behövs vilket betyder att hela företaget kan komma åt Beework med både mobil och dator.

Konkreta fördelar med Beework
5x
mer effektiv kommunikation med hjälp av rätt chatt till rätt person vid rätt tidpunkt.
20%
mindre mailkonversationer och letande efter mailande dokument som inte är uppdaterade med rätt information.
10x
roligare och mer positiv feedback mellan kollegor i sitt dagliga arbete.

INSPIRATION

Workers wearing industrial uniforms and Welded Iron Mask at Steel welding plants, industrial safety first concept.
Kundcase

Framgångsrecept för IS Plåt.

Allt eftersom företaget växte i antal medarbetare blev det allt tydligare att det blev svårare att informera alla och att få en garanti på att alla fått till sig relevant information på ett bra sätt. Erik Ralvert som är VD…

kaffe
Kundcase

JOBmeal levlar upp i internkommunikation

Jonas på JOBmeal såg utmaningarna att veta, agera och leverera tillsammans med sina kollegor. Lösningen blev en komplett medarbetarkommunikation från PLAYipp och Beework.

Kungsbud-driver-2
Kundcase

Kungsbud når fram med både budbilar och budskap

Vi har mött Kerstin och Johnny från Kungsbud som berättar om hur de tillsammans med Beework löst kommunikationsutmaningarna inom budbilsbranschen.

Just nu kan du prova Beework gratis!