Kommer allt vi publicerat att försvinna eller behövas göras om?