Låt era anställda bestämma!

…eller i alla fall vara med och bestämma.

När intern kommunikation var i sin linda för många år sedan så skulle den kunnat kallas för intern information istället. Grovt generaliserat så var det ledningen som informerade sina anställda i ett klassiskt top-down perspektiv som idag känns omodernt och förlegat. Det blir fel att kalla det för kommunikation när det inte finns någon form av dialog.

Kommunikation innebär ju som vi alla vet att det sker ett utbyte av information, ett utbyte av tankar, åsikter, förslag och annat. Och du som jobbar med intranät eller liknande kanaler har här en möjlighet att göra era medarbetare än mer nöjd och välmående på er arbetsplats.

Med en väl fungerade intern kommunikation kan ni bli en mer effektiv, produktiv och välmående arbetsgivare. Den enkla lösningen stavas “ fråga era anställda” och det är något som alla bolag och organisationer behöver göra med jämna mellanrum. För enkelhetens skull har vi delat om frågor du behöver ha svar på i tre grupper.

Relevans

Grunden för att vi ska ta till oss av information är att det ska kännas relevant för oss. Här kan man till exempel prata om närhetsprincipen där en olycka som sker nära där vi bor, berör oss mer än en olycka långt ifrån oss.

Fråga er anställda om:

 • – saknar dom någon information eller innehåll
 • – är det något som de vill de ha mer av
 • – vad är viktigt för dom att få veta för att trivas på jobbet och kunna utföra sitt arbete

Dialog

För att era anställda ska känna delaktighet i det som kommuniceras så behöver det finnas ett mått av dialog involverat. Genom att känna delaktighet kommer även en fin konsekvens av att medarbetarna känner ett högre engagemang.

Fundera kring följande:

 • – kan medarbetarna ställa frågor
 • – kan medarbetarna komma med förslag
 • – vill någon vara mer delaktig i innehållet och det som kommuniceras

Tid och tillgänglighet

Ett enkelt sätt för att underlätta för medarbetarna är att göra den information de behöver sökbar och lättillgänglig. Det är viktigt att de kan ta del av det som kommuniceras på ett sätt som passar, när det passar och på en enhet som passar dom.

Fråga era anställda om:

 • – var inhämtar de ny information
 • – går det att söka efter viktig information
 • – när brukar de vara tillgängliga för att kolla av
 • – var befinner de sig när de hämtar information
 • – använder de mobil eller dator eller både och

Försök att vara lyhörd i den här processen. Det intranät eller den digitala arbetsplats ni har är till för era medarbetare i första hans. Sen kommer det alltid finnas tillfällen när något bara måste informeras om. Och då är det bara att göra det. Det bästa är dock om både ett top-down och ett bottom-up kan få finnas i er interna kommunikation.

Lycka till!