Bytte all kommunikation till Beework.

BF Stambytesentreprenad AB har en personalstyrka arbetar på olika platser och träffar sällan sina kollegor och har nu gått från frustration över missad information till nöjda och mer effektiva medarbetare.
Beework-kundcasw

Företaget

BF Stambytesentreprenad AB är ett företag som specialiserat sig på att genomföra stambyten och utför även nyproduktioner. De har anställda som hanterar allt från snickerier till VVS lösningar. Företaget driver många större projekt och ofta verkar de som totalentreprenör, även egna projekt i form av nyproduktioner såsom till exempel Tullhuset i Gävle. Idag har de 23 anställda varav ca 90 procent jobbar på fält i olika projekt som sträcker sig från någon månad till flera år.

Problemet

BF Stambytesentreprenad AB hade en vilja att förbättra sina förutsättningar att få ut information och kommunikation till sina anställda. Personalen är ute på massor av olika jobb på olika platser, de träffar sällan alla sina kollegor samtidigt. Ofta upplevdes frustration hos de anställda över att information kom ut till dem försent eller från företagets sida att information hade missats av en eller flera personer som var mottagare. Tidigare hade de arbetat med mejl, sms och telefon som kommunikationsvägar och det var inte tillfredsställande då till exempel e-post användandet kunde vara mycket oregelbundet samt att inget av dessa vägar (mail & sms) kunde ge en läs-bekräftelse så att informatören förstått att meddelandet nått ut.

”Idag har vi fler nöjda medarbetare och en tydligare kommunikationsväg inom företaget!”

Heléne,
BF Stambytesentreprenad AB

LÖsningen

BF Stambytesentreprenad AB valde att ansluta sig till Beework i december 2020 och anslöt då sina samtliga 23 anställda med målsättningen att ha fler nöjda medarbetare och en tydligare kommunikationsväg inom företaget.

Resultatet

Idag ser de att mängden frustration kring information och kommunikation sjunkit mycket. Beework har blivit ett arbetsredskap hos samtliga medarbetare och har ersatt flera av de tidigare lösningarna såsom mejl-, smskedjor och ibland även telefonsamtal. Genom funktionen “feeds” delges de anställda viktiga meddelanden. Dessa kommer ut till alla och envar vid exakt samma tillfälle, ingen känner sig förbisedd.

Det läggs ut påminnelser och viktig information om till exempel årliga hälsokontroller och undersökningar. Här uppmärksammar de även sin personal med födelsedagshälsningar, samt pepp inför ledigheter och firanden. Här skapas mycket av sammanhållningen och det som är kittet mellan de olika enheterna i företaget. Funktionen “feeds” har fördelen med läsbekräftelse vilket gör att administratörerna vet vilka anställda som behöver påminnelser eller uppföljande samtal och sparar mycket tid för huvudkontoret.

Genom att nyttja ”chatten” kan medarbetare nå varandra med mindre tidskritiska frågor eller uppdateringar såsom samåkning eller påminnelser om tidrapporter eller liknande. De har även gjort egna chatt-grupper uppdelade på till exempelvis yrken, det är smidigt att direkt nå ut till alla på endast VVS för frågor eller till exempel en egen chatt för information som endast berör de bil-burna.

I Beeworks funktion ”wiki” har BF Stambytesentreprenad AB byggt upp en kunskapsbas för de anställda så de enkelt når den information de behöver i just det projekt de jobbar med för stunden. Där finns Littranummer till de olika projekten också Veckoplanering för samtliga anställda. I ”wiki”  finns även Personalhandbok, Företagshälsovård, Friskvårdserbjudanden med mera.

sammanfattning

Övergången från mejl och telefon som primära kunskapskällor till Beework har varit lyckosamt för BF Stambytesentreprenad AB, inte bara för att all information finns samlad på ett ställe utan för att det också är en plattform där medarbetare finner varandra och engagemang kan spridas. Idag är de mer samordnade, informationsspridning går fortare och ansvariga har bättre kontroll på vilka som tagit del av information. De sparar tid och energi på minskad frustration och ej fungerande informationsflöden.

Fler kundcase

Workers wearing industrial uniforms and Welded Iron Mask at Steel welding plants, industrial safety first concept.
Kundcase

Framgångsrecept för IS Plåt.

Allt eftersom företaget växte i antal medarbetare blev det allt tydligare att det blev svårare att informera alla och att få en garanti på att alla fått till sig relevant information på ett bra sätt. Erik Ralvert som är VD…

kaffe
Kundcase

JOBmeal levlar upp i internkommunikation

Jonas på JOBmeal såg utmaningarna att veta, agera och leverera tillsammans med sina kollegor. Lösningen blev en komplett medarbetarkommunikation från PLAYipp och Beework.

Kungsbud-driver-2
Kundcase

Kungsbud når fram med både budbilar och budskap

Vi har mött Kerstin och Johnny från Kungsbud som berättar om hur de tillsammans med Beework löst kommunikationsutmaningarna inom budbilsbranschen.

Just nu kan du prova Beework gratis!