JOBmeal tar nästa steg med Beework.

Med anställda som ständigt är på olika uppdrag behövde JOBmeal en kommunikationslösning som fungerade lika bra för alla medarbetare.
kaffe

JOBmeal förändrar,
förenklar och förbättrar.

Tillsammans med PLAYipp Digital Signage har Beework blivit lösningen för JOBmeals interna kommunikation. Här får vi höra Jonas Ahlborg som är VD för JOBmeal i Gävle, Uppsala och Falun, berätta om hur våra plattformar tillsammans förändrat deras sätt att arbeta med sin interna kommunikation.

”Vi på JOBmeal ser att den här appen är ett modernt och framgångsrikt koncept”

Jonas Ahlborg,
VD, JOBmeal GÄVLE, Uppsala & Falun

LÄS FLER KUNDCASE

Workers wearing industrial uniforms and Welded Iron Mask at Steel welding plants, industrial safety first concept.
Kundcase

Framgångsrecept för IS Plåt.

Allt eftersom företaget växte i antal medarbetare blev det allt tydligare att det blev svårare att informera alla och att få en garanti på att alla fått till sig relevant information på ett bra sätt. Erik Ralvert som är VD…

Kungsbud-driver-2
Kundcase

Kungsbud når fram med både budbilar och budskap

Vi har mött Kerstin och Johnny från Kungsbud som berättar om hur de tillsammans med Beework löst kommunikationsutmaningarna inom budbilsbranschen.

Beework-kundcasw

BF Stambytesentreprenad AB byter till Beework

BF Stambytesentreprenad AB har en personalstyrka arbetar på olika platser och träffar sällan sina kollegor och har nu gått från frustration över missad information till nöjda och mer effektiva medarbetare.